SWE 212

S- 212

Segelnummer: 212
Byggår:  1982
Båtnamn: Gazell

Ägare: Thomas Carlsson

Motor: Honda 10Hkp
Hemmahamn:  Kalmar
Inköpsdatum: 2018

Tidigare ägare: Lars Gustafsson, Ankarsrum,1987-2018

2014-07-20 19 liten

Kommentar (0)

Cancel or