Resultat SM 2013-2016

Resultatlistor från SM 2013, 2014, 2015 och 2016

SM 2013 Broken Nyköpings SS

SM 2014 Arkösund Norrköpings SS

SM 2015 Nynäshamn Nynäshamns SS

SM 2016 Broken Nyköpings SS

 

Inmätta båtar

Följande båtar har vid något tillfälle mätts in och har då fått ett mätbrev

(Listan är från 2008, uppdaterad 2016-11-25)

1,2,3,4,6,7,8,11,12,14,15,18,21,23,24,27,26,28,29,31, 
33,35,36,37,40,49,51,52,54,55,57,61,62,63,64,66,67 
68,71,73,74,75,76,78,79,81,82,85,86,87,88,94,95,96,97,98 
99,101,102,103,104,105,107,109,110,111,113,114,116,118 
119,120,121,125,126,128,131,132,134,135,137,138,140,141
142,144,145,149,150,151,153,154,157,158,159,160,161, 163 
167,168,175, 177,178,180,181,184,186,190,191,193,194 
195,197,199,200,202,204,206,208,209,210,211,212,213

 

Obs! Läs även under Ägaransvar!

För att mäta in båten behöver en mätman göra kontrollmätningar samt fylla i ett mätprotokoll

Protokoll för inmätning

Mätstationer

Mätstationer Skrov