Klassregler

Rival 22 är en entypsbåt. Detta betyder att båtarnas konstruktion och mått är reglerade i en klassregel. Denna klassregel gör att båtarna är likvärdiga och kan tävla mot varandra på lika villkor.

Klicka på länken har nedan för att ladda ner Rival 22 klassregeln.
Filer för nerladdning: Klassregler 2014
Klassregler Rival22

Om din båt saknar ett mätbrev så behöver en inmätning ske. En mätman göra kontrollmätningar samt fylla i nedan mätprotokoll

Protokoll för inmätning

Mätstationer

Mätstationer Skrov