Yanmar YSE/YSB8

yanmaryse8
YSE-8 är Yanmars "enklaste" motor. Den har ingen egen bränslepump utan detta sköts med självfall-självtryck. Den har en 25a:s Hitachi-generator som ej har inbyggd laddningsregulator. Denna sitter separat tillsammmans med en batteriskiljare i ett intilliggande utrymme.

 

YSB8  ( i SWE-75 )

Disel inombordare

Yanmar YSB8 rak axel backslag red. 1:2,93

maxpropellervarvtal : 1000 r/min

propeller V 15x10 alcoprop. (tidigare v13x12)

Backstag:

dynema 75 med in splitsade Loopblock (Ringar) i lättmetall

istället för block i kaskad ger en lättare konstruktion med en arbetslast 1500 kg.

MD 5

md5 1

Volvopentas dieselmotor på 7,5hk

Här kommer några bilder på hur en VP MD5 ligger i SWE 132. Faktiskt ganska lätt att göra den normala servicen. Kylvattenslangarna nås lätt och oljefiltret går att lossa med bara händerna.

md5 2

md5 4

Foto: Stig Jehler

 

Praktisk information finns här: http://nf.broach.se/motorer