Båtnamn: Ella

Ägare: Magnus Englund

Inköpsdatum: 2022