SWE 214

Båtnamn: Sans Rival

Ägare: Lasse Österberg

Motor: MB2

Stad: Uppsala

Hemmahamn: Skarholmen

Inköpsdatum: Augusti 2008

Mast mm: Benns