SWE 47

Beskrivning:

Endast 2 ägare sedan den byggdes.