SWE 64

Beskrivning:

Ingen information existerar om båten, enbart bild.