Priser

Vandringspris för KLM/SM
Följepris för RM
SSAB vandringspris till snabbaste Rival under Arkö Runt.
Segrarflaggan förs under SM seglingarna av föregående års SM-vinnare.
Ranking tavlan. Erhålles av den som lyckats bäst under året på ranking listan.