Byte impeller MB 2

Om man meckat lite innan så är det inget större problem att byta impeller

Innan du byter impellern hur vet du att det är denna som spökar ?

Prova att dra loss kylslangen från kylvatten kranen och starta motorn. Det skall spruta upp ordentligt med vatten. Testa inte mer än max 20-30 sec då motorn under testet kommer vara utan kylning. Se till att kranen är ordentligt öppen.

Det skulle också kunna vara termostaten som inte öppnar. Denna är betydligt lättare att byta då den sitter över vattenytan.

Men men om du nu har bestämt dig för att byta impeller så har jag skrivt ner några steg till att få den nya impellern på plats. Om det är svårt eller inte är upp till dig att avgöra.

Material:

Impeller,Vaselin,Växelhusolja, Packning mellan växelhus och drev,ny sprint till propellern, ny brytpinne.

Verktyg:
Vinkel insexor dim 4-10mm, fasta nycklar 8-19mm, skruvmejsel mm

1: Ta upp båten ur vattnet
1a: OBS VIKTIGT! Dra loss båda tändstiftshattarna så att motorn inte okynnesstartar.
2: Lossa propellern så att den inte sitter i vägen under arbetet.
3: Lossa virarna till motorn
4: Lossa avgasröret från limpan
5: Lossa de fyra motorfästerna
6: Ta loss kontakten till motorkonsolen
7: Ta loss och plugga bensin slangen
8: Ta loss övrigt som sitter på motorn
9: Tappa ur växelhusoljan genom att lossa på nedre olje skruven. Är oljan mjölkig eller vit så har du läckage i drevet och det behöver renoveras med nya packboxar runt om.(Ganska bökigt, men görbart)
10: Lyft motorn så att du kan lossa den över oljeskruven. All olja skall nu rinna ut.
11: Lossa zinkanoden
12: Lossa de fyra insexorna som håller växelhuset.
13: Lirka lätt på växelhuset så att det lossnar.
14: Dra ner piongdrevet försiktigt, ovanför detta så sitter ett rullkullager som skall hanteras väldigt varsamt. Saknas någon av kulorna måste detta ersättas.
15: Haka av växelförarblecket som sitter i framkant av växelhuset. Dra åt sidan.
16: Lyft ut motorn ur båten.
17: Lägg motorn på marken eller bänk med cylindrarna upp och framsidan ner.
18: Lossa de fyra insexbultarna som håller drevet.
19: Dra ner drevet försiktigt, det skall lossa lätt så lirka.
19b: Se till att inte slarva bort o-ringen som sitter runt växelföraren.
20: Du ser nu impellerhuset. Lossa det genom att dra loss de två insexbultarna.
21: Dra axeln upp så att hela impellerhuset följer med.
22: Dra impellern försiktigt upp och var riktigt noga med att INTE slarva bort den mycket lilla nippeln som går in i axeln och driver impellern.
23: Gör ordentligt rent
24: Sätt på den nya impellern på axeln.
25: Smörj in impellerhuset med vaselin. Detta gör att du kan testköra motorn utan att impellern tar skada.
26: Vrid lätt på impellern samtidigt som att du pressar in impellern i impellerhuset.
27: Återmontera impellerhuset med de två insex bultarna.
28: Smörj in vattenröret som går upp i motorn med vaselin.
29: Lägg tillbaka o-ringen som sitter runt växelföraren.
30: För upp drevet mot motorn. Se till att växelföraren kommer in igenom sina två packboxar, lite pilligt
31: För upp axeln i hylsan som sitter på motorn. Det är nu ca 10mm kvar tills drevet sitter på plats.
32: Kolla så att vattenröret passar in ordentligt i impellerhuset.
33: Återmontera de fyra insexbultarna som håller drevet.
33a: Rotera på motorn och känn efter så att den går runt lätt och snyggt.
34: Stoppa ner motorn i båten, glöm inte att den skall sitta igenom den tjocka gummiringen. Gummiringen skall inte vara smord utan bara vara avtorkad.
35: Återmontera växelhuset genom att lägga på den nya packningen.
36: Tryck upp piongdrevet med kullagret ovanför.
37: Sätt tillbaka växelförarblecket på växelföraren.
38: Tryck upp växelhuset försiktigt så att växelförarblecket kommer på rätt plats i växelhuset.
39: När växelhuset sitter dikt an mot drevet så kan du återmontera de fyra insexorna.
39a: Rotera motorn förhand och känn efter så att inget kärvar, eller sitter fast. Om något går tungt montera isär allt igen. Då är något fel.
40: Prova att växlarna fungerar genom att växla fram-neutral-back. Rotera gärna motorn så att du kan vara säker på att växlarna går i ordentligt.
41: Med ett lyckat växeltestreslutat kan du återmontera zinkanoden.
42: Öppna oljepluggarna och tryck i växelhusoljan i det nedre hålet.
43: När oljan kommer ut ur det övre hålet är växelhuset fullt.
44: Pilla fast den övre oljepluggen innan du tar bort tuben och skruvar fast den nedre oljepluggen.
45: Lyft motorn och dra fast den övre oljepluggen. Inte jätte hårt men lagom.
46: Det är nu dags att återmontera motorn. Det är super viktigt med placerngen av gummiringen runt motorn. Låt någon lyfta motorn i ett rep medan du placerar och provar in hur gummiringen skall sitta. När rätt posistion infinner sig så märker man att motorn sjunker ner och att det går enkelt att dra fast motorn i motor fästerna.
47: Anslut avgasröret. Smörj in ordentligt med diskmedel så att slangen lätt glider på.
48: Anslut bensinslang
49: Anslut motornkonsolen
50: Provstarta motorn och testa växlarna. kör max 30sec
51: Vid önskat resultat återmontera övrigt såsom växelvirar mm
52: Byt brytpinnen, speciellt om du har en folding prop.
53: Smörj in propelleraxeln med ett tunt lager saltvattenbeständigt fett.
54: Återmontera propellern, säkra med den nya saxsprinten.
55: Sjösätt, kontrollera läckage runt motorn.
56: Kolla oljan i motorn och provkör.
57: Kontrollera att impellern pumpar ordentligt.
58: Njut av ett väl genomfört arbete.
59: Dela med dig av dina erfarenheter på http://www.rival22.com
60: Skicka eventuella fanmail till: rival22@plars.org 🙂

Inskickat av Rival 22 S-163