Drevrenovering mb2/50s

Vid upptagningen var oljan i växelhuset grå. Det hade kommit in vatten i växelhuset. En renovering av drevet blev nödvändig.

Det sitter 5 packboxar i drevet. När man köper nya är det viktigt att man byter ut fjädrarna till rostfria. Kostnaden är mellan 3-500kr. Momentum i Solna/Sthlm är en bra affär att göra sina inköp.

Packboxarna runt propeller axeln är vända motvarandra.

Packboxarna runt axeln sitter efter varandra.

Packboxen runt växelföraren är riktad inår mot vexelhuset.

Vi åter montering är det bra att smörja med olja så att dom glider in bra. För att banka den på plats använder vi en packbox monterar satts som består av plattor i olika storlekar.

En oring sitter under impellern och en sitter i växelhuset.

Lycka till!